top of page

Opdracht voor medewerkers van de Gebiedsgebonden Politie: Schrijf een liefdesbrief aan de wereld. Zoek een foto van iets of iemand in jouw werkgebied waar je liefde voor voelt. Hef de brief aan met Lieve persoon of ding op de foto. Beschrijf waarom je dit werk doet. Wat je ervan hoopte, verwachtte. Vertel over ervaringen (leuke of traumatische). Vertel over hoe je veranderd bent. Durf kwetsbaar te zijn. Beschrijf je emoties en behoeften. Stuur het resultaat in naar fides@socialdesignpolitie.nl

Liefdesbrieven 11.jpg
blub site.png

Meld liefde anoniem

bottom of page